Номер на картата:  
Парола:   

Начало  >  специализираната помощ

специализираната помощ

Специализирана помощ

Помощ за лица с увреждания в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт

Като се има предвид принципа на социалното включване и на недискриминационното третиране на хората с увреждания и на тези с намалена подвижност, ще бенефицират от необходимата помощ според техните специфични нужди, без да се начисляват никакви допълнителни такси.
Поемаме и осигуряваме превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност при следните условия:
-    Изпращане на уведомление за искането на специалната помощ, изпратено най-малко 48 часа преди обявения час на заминаване на полета;
-    В случай, че и обратният полет и контрактиран с нашата фирма, уведомлението трябва да визира и този аспект.

В случай , че на дадено лице с увреждане или намалена подвижност му бъде оказана помощ от страна на придружаващо лице, при условие изпращането на известие най-малко 48 часа преди обявеното време за излитане на съответния полет, компанията полага всички възможни усилия, за да осигури на съответното лице място до лицето с увреждане или намалена подвижност.

В случай , че е необходимо да се използва признато куче придружител с валидни документи, то се качва в кабината при условие на уведомлението най-малко 48 часа преди обявеното време за излитане на съответния полет, както и при условие, че съответното лице поеме задължението да се съобрази с конкретното националното законодателство на страната, където се намира летището на пристигане и в съответствие с приложимите национални правила за кучета придружители на борда на въздухоплавателни средства, като транспортът се извършва без допълнителни такси.

В случай, че, чрез уведомление, изпратено най -малко 48 часа преди полета, сме уведомени, че за дадено лице с увреждане или намалена подвижност е необходимо транспортирането на най- много два броя артикули оборудване за подвижност, включително електрически инвалидни колички, ние поемаме транспортирането им от гледна точка на възможните пространствени ограничения на борда на въздухоплавателното средство, както и при спазване на съответните законови разпоредби във връзка с транспорта на опасни товари, като транспортът се извършва без допълнителни такси.

Ако е необходимо, стюардесите ще предоставят помощ на лицата с увреждания или намалена подвижност при придвижване към санитарните възли.

СЪОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Нашата компания и нейните агенти предоставят на разположение на хората с увреждания или с намалена подвижност информация относно специалната помощ, която може да им се осигури, както и важна информация за полета, в достъпна форма и поне на същите езици, на които е формулирана информацията, предоставена на другите пътници.

В случай, че нашата компания или агентите ни получат уведомление за искане на специфична помощ, изпращат информацията, най-малко 36 часа преди обявеното време за заминаване на съответния полет, на управителните органи на летището на излитане, кацане и транзит, и на въздушния превозвач оператор, в случай, че резервацията не е направена за съответния превозвач.

Ако в момента на уведомяването, нашата компания не познава самоличността на един от превозвачитете, информацията се предава възможно най-бързо от момента, в който тя се запознае с този факт.

Възможно най-скоро след заминаването на даден полет, нашата компания съобщава на управляващите органи на летището на дестинацията броя на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, които са на борда на самолета и се нуждаят от специфична помощ.

ОБУЧЕНИЕ
Ние гарантираме, че целият персонал, който предоставя пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, разполага със знания и умения, за да отговори на тези нужди, също така ние можем да осигурим обучителни курсове в областта на равенството и разбирането на нуждите на такива лица, нашите служители участват в обучителни курсове по отношение на уврежданията, а целият персонал преминава опреснителни курсове, когато е необходимо.

ОТКАЗ ОТ ПОЛЕТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И НА ТАКИВА С ПОНИЖЕНА ПОДВИЖНОСТ
Нашата компания може да откаже качване на борда и транспортиране на лице с увреждания и на лице с намалена подвижност по отношение на спазването на изискванията за безопасност, установени от международното, общностното или националното законодателство, или да се съобрази с изискванията за безопасност, установени от органа, който издава удостоверението за опериране на нашата компания или ако размерите на самолета или на вратите му правят качването или превоза на лицето невъзможни.

В случай на такъв отказ, компанията, чрез своите агенти, полага всички усилия, за да предложи алтернатива за пътуване на съответното лице.

Като се има предвид отказа, съответното лице има право да му се възстановят или премаршрутират платените суми. В случай, че компанията или агентът се позове на отказа по причини, посочени в предходните алинеи, веднага се съобщават причините на съответното лице, а ако бъде получено искане, му се отговаря в писмен вид, в срок от пет работни дни от адресирането на искането.