Αριθμός κάρτας:  
Κωδικός:   

Διεθνείς Αερομεταφορές

Γρήγορα και ασφαλές! Η Blue Air προσφέρει για όλους τους προορισμούς της υπηρεσίες αερομεταφορών εμπορευμάτων από αερολιμένα σε αερολιμένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περισσότερο και το εμπόρευμα σου θα έρθει με μια από τις πτήσεις Blue Air.
Ταυτόχρονα, θα επωφεληθείς από τις εξείς υπηρεσίες:
- αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων στο εξωτερικό
- Air Mail - διεθνείς μεταφορές εγγράφων και μικρών δεμάτων στους ευρωπαϊκούς προορισμούς που εξυπηρετούνται από τις πτήσεις Blue Air
- Περισσότερη ευελιξία για τις μεταφορές προς ευρωπαϊκούς προορισμούς που εξυπηρετούνται από την Blue Air, σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, με την ένταξη της Ρουμανίας στην ΕΕ, θα επωφεληθείς από απλοποιημένες τελωνειακές διατυπώσεις.
- Επιχειρήσεις cargo στο Otopeni και Μπακάου Αεροδρόμια:
• Αποδοχή, έλεγχος και χειρισμός των εμπορευμάτων
• Έλεγχος τών εγγράφων
• Εξαγωγή – χορήγηση και έλεγχος εγγράφων μεταφοράς, χειρισμός εμπορευμάτων και έλεγχος ασφάλειας
• Εισαγωγή
– υποδοχή, αποθήκευση, χειρισμός και ανακοίνωση σχετικά με την άφιξη των μεταφορόμενων εμπορευμάτων.
- Υπηρεσίες χειρισμού
- εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό και προσφέρονται από την Blue Air τόσο στον αερολιμένα αναχώρησης, όσο και στον προορισμό
- AWB – οι μεταφορές θα συνοδεύονται από τα έγγραφα που συστήνονται από την IATA (International Air Transport Association - Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών), μαζί με τις σαφώς και πλήρως συμπληρωμένες απαραίτητες πληροφορίες.
Διάλεξε smart, μετάφερε με την Blue Air! Παρατηρήσεις:
- Η ευθύνη για την παράδοση και την υποδοχή των εμπορευμάτων σε ή από τον αερολιμένα βαρύνει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη αντιστοίχως. Γι’ αυτό όλες οι μεταφορές θα σέβονται τους κανόνες ασφάλειας για την αεροπορική μεταφορά και οι συσκευασίες θα επιτρέπουν τον χειρισμό και την μεταφορά σε συνθήκες ασφάλειας.
- Η Υπηρεσία Cargo δεν εκτελεί τελωνειακές διατυπώσεις. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτές είναι ευθύνη του αποστολέα.
- Τα κόστα των αερομεταφορών καθορίζονται ανάλογα με το βάρος, που οριζεται ώς η μεγαλύτερη αξία μεταξύ του ακαθάριστου βάρους και του ογκομετρικού βάρους. Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται σε αναλογία 1:6. (Όγκος εμπορευμάτων / 6000 ή 1 κυβικό μέτρο = 166,66 ογκομετρικά κιλά)
- Δεν γίνονται δέκτές από τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών της Blue Air οι εξείς κατηγορίες εμπορευμάτων:
• επικίνδυνα εμπορεύματα
• εμπορεύματα αξίας

E-mail: cargotransport@blue-air.ro
Cargo Agent Romania:
SkyXS Aircargo BUH
Str. Aurel Vlaicu nr. 9 Otopeni, Romania
Tel/Fax : +40 21 3519032 (available Mo-Fr: 09:00-18:00)
Mobile: +40 745 119 552 / +40 722 672 887 (available Mo-Fr: 09:00-18:00)
e-mail : buhsales@sky-xs.com
www.Sky-XS.com